Materiały opublikujemy po zakończeniu miesiąca 

Język angielski

 

 

Grupa Sówki

 Wrzesień  Paździenik Listopad  Grudzień   Styczeń
 Luty  Marzec      

 

Grupa Misie Pysie

 Wrzesień  Paździenik Listopad Grudzień   Styczeń
 Luty  Marzec      

 

 

Język francuski

 

Grupa Sówki

 

Wrzesień  Paździenik Listopad  Grudzień Styczeń 

 Luty

 Marzec      

 

Grupa Misie Pysie

 

 Wrzesień  Październik Listopad Grudzień  Styczeń

 Luty

 Marzec